Chief Digital Officer (CDO)

مدیر ارشد دیجیتال به نوعی مغز متفکر سازمان در طراحی و ساخت یک سازمان دیجیتال است. او نزدیکترین متحد مدیر ارشد فناوری اطلاعات است و حتی در بخشی از اقدامات پیش روی خود در سطح تعامل بسیار بالایی با مدیر ارشد فناوری اطلاعات همکاری می نماید

با تمام این تفاصیلی که از این شرح شغلی در اینترنت و مقالات یافت می شود همچنان سوالات به شرح زیر باقی است

 •  آیا سازمان ما واقعا به یک مدیر ارشد دیجیتال نیاز دارد
 • در صورتی که نخواهیم بخش جدیدی را باز کنیم مهارت های مورد نیاز برای مدیر ارشد فناوری اطلاعات به منظور ورود به نقش مدیر ارشد دیجیتال چیست
 • نقش مدیر ارشد دیجیتال را در بخش های مختلف سازمان، چگونه می بینید
 • آیا در آینده نقش مدیر ارشد دیجیتال در مدیر ارشد فناوری اطلاعات یا مدیر ارشد بازاریابی ادغام می شود و یا هر ترکیب بالعکس آن و یا اینکه آنها مجزا باقی می مانند و هر کدام به کار خود ادامه می دهند

به صورت خیلی خلاصه به بخشی از این سوالات در سند زیر پاسخ داده شده است ( سند زیر را دانلود نمایید)

CDO.pdf

نقش های مختلف مدیر ارشد دیجیتال CDO چیست ؟

 • کسی که دوست ندارد در یک اتاق کار کند و ترجیح می دهد همواره در War Room ها باشد؛
 • کسی که مسئول هدایت تحول و حکمرانی دیجیتال در سازمان است؛
 • کسی که رمز گشای مشکلات پیچیده سازمان خصوصا در سطوح اعضای هیئت مدیره است؛
 • کسی که راهبردهای دیجیتال را در سطح سازمان، ایجاد و اجرایی می نماید؛
 • کسی که قرار است منحصر به فردترین تجربه های سمت مشتریان خلق و اجرایی نماید؛
 • کسی که خلاقیت در سطح سازمان را حسب تحلیل داده ها بدست می آورد؛ (تعادلی بین خلاقیت و تحلیل داده ها)
 • CDO ها الزاما CIO نیستند ولی کمک شایانی در سطوح تحلیل های راهبردی به دیگر اعضای سازمان می کنند؛
 • کسی که ذاتا به برنامه ها و فناوری های مخرب یا Disruptive علاقمند است و به روی آن فناوری ها تمرکز می کند؛
 • کسی که فهم درست و توانایی مدل سازی ناشی استفاده دانش و ابزارهای آن را دارد؛
 • کسی که توامان از ارتباطات، نوآوری، خلاقیت و فناوری در جهت ایجاد ارزش های جدید برای سازمان استفاده می نماید.

در انتها و جمع بندی حکایتی داشته باشیم از سفسطه بیش از حد در شناخت گرایی دیجیتال آن هم با بیان یک لطیفه :

می گویند روزی یک CMO به باری بابت صرف یک نوشیدنی رفت، پس از درخواست یک لیوان نوشیدنی، مسئول به او گفت، متاسفم نمی توانم به شما نوشیدنی دهم، چون مطمئن نیستم توان نگه داشتن آن را داشته باشید. پس از او CIO رفت او هم در جواب درخواست خود، نه شنید چرا که او بسیار بدهکار بود، اما CDO قبل از بیان خواسته خود لیوان نوشیدنی را روی میز دید...
خوب، با چنین وصف حالی، نه تنها داشتن CDO ضروری است بلکه کاملا هم استقبال می شود و احتمالا همه بر این باورند که او ( CDO) آمده است که فرصت های جدیدی را در اکوسیستم دیجیتال ایجاد کند؟! بی شک ما هم باور داریم که او چنین خواهد کرد، اما پس از گذشت آن زمان، جایی که همه خواسته های سازمان تامین شد، او قرار است چه کند؟! آیا او در آن زمان، مطالبه گری شغل CMO ای سازمان را خواهد داشت؟!

از این رو است که خیلی ها این نقش را مجازی و روح دیجیتال CEO، در یک بازه زمانی مشخص می دانند جایی و زمانی که CEO بعد از انجام تغییرات لازم، با لباس جدید CDO به کار خود ادامه خواهد داد.

جالب نشد؟!

در این خصوص اگر احتیاج به مشاوره داشتید با بنده در تماس باشید